Sunday, September 27, 2015

ಇದು ತೆರಿಗೆ ಬಾಗ್ಯ ....ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ !!!

ಹೌದು. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ.
3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ 6 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಕಾರುಗಳು
ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಸರು                                           ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ (ಶೇ.)
ಕರ್ನಾಟಕ                                                         14.43
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ                                               13.30
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ                                                   12
ತಮಿಳುನಾಡು                                                   10
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ                                                      9
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ                                                  8
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ                                                    7
ಪಂಚಾಜ್,ಬಿಹಾರ್,ಛತ್ತೀಸ್‍ಗಢ                           6
6 ಲಕ್ಷ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಒಳಗಿನ ಕಾರುಗಳು
ರಾಜ್ಯಗಳು                                                        ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ                                                          15.54
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ                                                      12
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ & ತಮಿಳುನಾಡು                         10
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ                                                         9
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ರಾಜಸ್ತಾನ                       8
ದೆಹಲಿ ಬಿಹಾರ್                                                      7

10 ಲಕ್ಷ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ ರೂವರೆಗಿನ ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು
ರಾಜ್ಯಗಳು                                                                      ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ                                                                         18.87
ತಮಿಳುನಾಡು                                                                     15
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ                                                                      14
ದೆಹಲಿ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ,ರಾಜಸ್ತಾನ                  10
ಹರ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ                                           8
ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಸಿಕ್ಕಿಂ (ಶೇ.1)
ಮೇಘಾಲಯ (ಶೇ.2.5)
ಮಿಝೋರಾಂ( ಶೇ.3)
ತ್ರಿಪುರ( ಶೇ.1.5)
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (ಶೇ.3.5)
ಛತ್ತೀಸ್‍ಗಢ (ಶೇ.4)ಕೃಪೆ :ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿ 


No comments:

Post a Comment