Thursday, February 18, 2010

DPAR20SLC1994 Dated:21-11-1994


DPAR20SLC1994 Dated:21-11-1994

1 comment:

  1. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡಾ ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ದಿನಾಂಕ 25/07/2015 ರಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜಿನಾಮೆನ್ ನೀಡಿ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದಾ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿರಿ.

    ReplyDelete